Edukacja permanentna

Szkolenie dedykowane dla osób pracujących z osobami bezrobotnymi, wyjaśnia czym jest edukacja formalna i poza formalna, jaki jest system kompetencji w Polsce i w Unii Europejskiej oraz jakie płyną korzyści z uczenia się przez całe życie.


Program szkolenia:

1. Edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne

2. Bilans kompetencji zawodowych i społecznych

3. System kwalifikacji w Polsce i w Unii Europejskiej

4. Fachowiec kto to taki?

5. Korzyści z uczenia się przez całe życie

6. Słownik pojęć

7 Test sprawdzający

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 190 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Program kursu:

1. Definicja EFS+ I EFG

2. Budżet EFS+ na lata 2021-2027

3. Elementy nowego Funduszu

4. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako narzędzie skutecznego wsparcia dla osób, które utraciły zatrudnienie.

5. Cele EFS+ i obszary inwestycji

6. EFS+ jako wsparcie dla Europejskiego filaru spraw socjalnych

7. Dla kogo wsparcie?

8. Wspólne działania EFS+ z innymi unijnymi instrumentami inwestujących w ludzi

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 652).


Cena: 560 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Inwentaryzacja i środki trwałe w jednostce samorządu terytorialnego

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników oraz uszeregowanie wiedzy dotyczącej inwentaryzacji oraz środków trwałych w JST.

Program

Krótki wstęp oraz wskazanie podstaw prawnych w zakresie inwentaryzacji oraz środków trwałych.

 

1.      Inwentaryzacja:

Ø  cel, zakres i istota inwentaryzacji,

Ø  cele i zadania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej,

Ø  metody, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,

Ø  instrukcja inwentaryzacyjna,

Ø  dokumentowanie inwentaryzacji,

Ø  komisja inwentaryzacyjna,

Ø  organizacja przeprowadzania inwentaryzacji,

Ø  rozliczenie inwentaryzacji,

Ø  różnice inwentaryzacyjne,

Ø  odpowiedzialność pracowników za rzetelność w przeprowadzeniu inwentaryzacji,

Ø  inwentaryzacja a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

2.      Środki trwałe:

Ø  definicja środka trwałego,

Ø  klasyfikacja środków trwałych,

Ø  wycena ŚT,

Ø  przyjęcie oraz za ewidencjonowanie ŚT,

Ø  zasady ewidencji ŚT,

Ø  ewidencja pozabilansowa ŚT,

Ø  terminy inwentaryzacji ŚT,

Ø  ujęcie środka trwałego po inwentaryzacji,

Ø  likwidacja ŚT,

Ø  remont ŚT

Ø  środek trwały w budowie, wycena  

Ø  metody amortyzacji

Ø  odpisy amortyzacyjne ŚT (dekretacja, księgowanie, plan amortyzacji)


Cena: 280 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie cukiernik

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie cukiernik wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalność gospodarczą, prawo pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska.

Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie kucharz wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 60 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie elektryk

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie elektryk wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 75 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie elektromechanik

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie elektromechanik wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 75 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie fotograf

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie fotograf wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 60 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter-elektronik

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie monter-elektronik wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie blacharz samochodowy

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie blacharz samochodowy wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Powodzenia!

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie murarz-tynkarz

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie murarz-tynkarz wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie piekarz

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie piekarz wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie stolarz

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie stolarz wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie lakiernik samochodowy

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie lakiernik samochodowy wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie lakiernik samochodowy

Kurs przygotowujący do egzaminu  w zawodzie lakiernik samochodowy wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu mistrzowskiego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu na mistrza czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska oraz zagadnienia z dydaktyki i metodyki. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 80 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Cena: 710 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie kamieniarz

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie kamieniarz wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie cieśla

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie cieśla wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie fryzjer wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, technologii zawodowej, rachunkowości, rysunku zawodowego, działalnością gospodarczą, prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Powodzenia!


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator maszyn przemysłu włókienniczego

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie operator maszyn przemysłu włókienniczego wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie moter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotwujący do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie fryzjer

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego  w zawodzie fryzjer wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu mistrzowskiego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu na mistrza czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska oraz zagadnienia z dydaktyki i metodyki. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 80 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.

Cena: 700 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie ślusarz

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie ślusarz wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie tapicer

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie tapicer wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie krawiec

Kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie krawiec wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 70 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni.


Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie fotograf

Kurs przygotowujący do egzaminu  w zawodzie fotograf wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu mistrzowskiego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu na mistrza czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska oraz zagadnienia z dydaktyki i metodyki. Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Kurs kończy się testem, który składa się z 80 pytań z losowo wybranych dziedzin. Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni

Cena: 700 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Niepełnosprawni na rynku pracy

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą zatrudniania osób niepełnosprawnych, podstaw prawnych, elementów wsparcia oraz jak dobrać odpowiednie oferty pracy właściwie oceniając czy dana oferta pracy jest odpowiednia dla klienta posiadającego określoną niepełnosprawność.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych

 • System orzecznictwa o niepełnosprawności

 • Wsparcie za zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

2. Przystosowanie stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych

 • Schorzenia występujące u niepełnosprawnych

3. Utrzymanie zatrudnienia przez niepełnosprawnego

 • Jak utrzymać zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?

4. Elastyczność w stosunku do niepełnosprawności

Cena: 264 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Nowoczesna aktywizacja osób bezrobotnych

Program szkolenia:

1. Czym jest aktywizacja?

2. Formy wsparcia bezrobotnych

3. Koncepcja indywidualnego podejścia

4. Kompleksowa i pogłębiona diagnoza potencjału osoby długotrwale bezrobotnej

5. Kompetencje osobiste i społeczne  diagnoza

6. Potencjał intelektualny i zdrowotny

7. Motywacja i wartości życiowe

8. Metody i techniki diagnozowania osób długotrwale bezrobotnych

9. Innowacyjne instrumenty

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 480 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie operator obrabiarek skrawających

Kurs przygotowujący do egzaminu  w zawodzie operator obrabiarek skrawających wyposaża w wiedzę teoretyczną potrzebną do zaliczenia egzaminu czeladniczego w zawodzie.  Materiał prezentowany na kursie obejmuje wszystkie zagadnienia zarówno części ustnej jak i pisemnej egzaminu czeladniczego czyli maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologia zawodowa, rachunkowość, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza z prawem pracy oraz BHP z elementami ochrony środowiska.  Z tej formy szkolenia może skorzystać każdy, kto w sposób rzetelny chce się przygotować do egzaminu w Izbach Rzemiosła.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Każdy blok zawiera testy.  Uwaga są tylko dwie próby. Po niezaliczeniu dwóch podejść można podejść do płatnego testu poprawkowego.

Czas dostępu do kursu wynosi 30 dni

Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Rynek oferuje wiele szkoleń i kursów dla pracowników  z kompetencji twardych jak i miękkich. Jednak warto poświęcić uwagę problemowi wypalenia zawodowego, który dotyka bardzo wielu ludzi. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czym jest wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić. Adresatami szkolenia są kierownicy zespołów, pracownicy o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego, osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji, a także pracownicy, którzy pracują z osobami zagrożonymi tym czynnikiem.

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Program szkolenia:

1. Charakterystyka wypalenia zawodowego

 • Czym jest istota wypalenia zawodowego?

 • Skąd się bierze wypalenie zawodowe?

2. Stres

 • Definicja

 • Symptomy stresu

3. Wielowymiarowość wypalenia zawodowego

 • Zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych

 • Odczytywanie sygnałów ostrzegawczych

4. Profilaktyka wypalenia

 • Środki zaradcze

 • Profesjonalne metody wzmacniania zasobów psychicznych jako umiejętności zawodowe


Cena: 264 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Pośrednik pracy jako doradca klienta - praktyka pośrednictwa pracy

Program szkolenia

1. MODELE DORADZTWA

- Postawy wobec doradztwa zawodowego w oświacie i w pośrednictwie pracy

- Różnice i podobieństwa doradztwa zawodowego w systemie oświatowym i w systemie pośrednictwa pracy

2. MODELE DORADZTWA WYRASTAJĄCE Z POTRZEB PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

- Model konsultacyjny zakładający współpracę w ramach „sieci pomocowej”

- Model rehabilitacyjny doradztwa wykorzystujący „sieć pomocową” pośrednictwa do zintegrowanej readaptacji bezrobotnych do rynku pracy

3. POMOC DIAGNOSTYCZNA W WYJAŚNIANIU KLIENTOWI SYTUACJI PROBLEMOWEJ I POTENCJAŁU ZAWODOWEGO

- Pomoc w rozpoznawaniu własnego położenia, posiadanego potencjału zawodowego i możliwości zatrudnienia

- Badanie przydatności zawodowej klientów za pomocą środków dostępnych bezpośrednio pośrednikom pracy

4. POMOC SPECJALISTYCZNA W OCENIE PRZYDATNOŚCI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH

- Badania specjalistyczne w pośrednictwie pracy

- Model doradztwa optymalizujący pośrednictwo pracy jako „bycie z klientem” w planowaniu kariery oraz nowych scenariuszy życia

5. POMOC KLIENTOWI W PRZYJĘCIU NOWYCH SCENARIUSZY KARIERY PRACY

- Pomoc klientom w pośrednictwie pracy dynamizującym wyjście z bezrobocia

- Pomoc w określeniu czynników niepowodzenia wychodzenia z bezrobocia

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 380 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Pomoc de minimis w Powiatowym Urzędzie Pracy w świetle obowiązujących przepisów Covid-19

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy de minimis w świetle zmieniających się przepisów związanych z Covid-19.

Program szkolenia obejmuje:

- główne założenia rozporządzenia dotyczącego pomocy de minimis w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- pomoc de minimis - omówienie,

- tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekscie trwającej epidemii COVID-19,

- polskie przepisy dotyczące postępowania w sprawach pomocy publicznej,

- sprawozdawczość w pomocy de-minimis oraz zasady i reguły postępowania,

- podsumowanie,

Warunkiem ukończenia szkolenia jest  zaliczenie testu na minimum 50 procent.


Cena: 340 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Rynek pracy w Polsce

Szkolenie "Rynek pracy w Polsce" odpowiada na potrzeby zwłaszcza nowych pracowników służb publicznych. W szkoleniu omawiana jest tematyka oczekiwań i tendencji na rynku pracy, zawodów przyszłości i rodzajów bezrobocia. Uczestnik szkolenia wprowadzany jest również w tematy tworzenia wizytówek zawodowych, profesjonalnych CV i rozmowy kwalifikacyjnej.

Program szkolenia:

1. Oczekiwania pracodawców
2. Tendencje na rynku pracy
3. Zawody przyszłości
4. Rodzaje bezrobocia
5. Moja wizytówka zawodowa CV
6. Schematy CV
7. Moja wizytówka zawodowa list motywacyjny
8. Rozmowa kwalifikacyjna
9. Słownik pojęć
10. Test sprawdzający

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 221 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Reguły postępowania z błędami finansowymi programów EFS w perspektywie 2014-2020

Szkolenie jest dedykowane do osób, które pracują z Funduszami EFS i dotyczy ono najczęściej popełnianych błędów.
W sposób jasny i przejrzysty obrazuje kontrolę a co za tym idzie najczęściej wykrywane nieprawidłowości i konsekwencje z tym związane.


Program kursu

1. Podstawy prawne
2. Obowiązki beneficjentów
3. Zasady przeprowadzania kontroli, dokumentowania ustaleń i informowania o wynikach kontroli
4. Weryfikacja wniosków o płatność
5. Rodzaje kontroli
6. Najczęstsze błędy identyfikowane na etapie kontroli
7. Nadużycia finansowe
8. Konsekwencje występowania nieprawidłowości
9. Reguły postępowania z wykrytymi błędami

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 580 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Profesjonalne relacje trudny klient a pracownik administracji publicznej

Szkolenie z obsługi klienta jest przeznaczone jest dla tych, którzy mają na co dzień kontakt z Klientem, a więc budują wizerunek firmy lub urzędu. Jest  narzędziem do tego,aby uczestnicy mogli wykorzystać swoje możliwości i wypracować rozwiązania, które w późniejszym okresie staną się dla nich wsparciem w ich codziennej pracy. Kurs kończy się testem. Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Program szkolenia:
1. Dlaczego petenci nie lubią pracowników służb publicznych?
 • Przyczyny niechęci klientów
2. Etapy procesu obsługi klienta
 • Rozpoznanie sprawy
 • Zaangażowanie w sprawę
 • Zastrzeżenia Klienta i reakcje pracownika
 • Wiedza i kompetencje pracownika
 • Pożegnanie klienta
3. Kontakt z klientem inny niż osobisty
 • Kontakt telefoniczny - narzędzi pracy z klientem
 • Komunikacja elektroniczna e-mail
4. Obsługa klienta niepełnosprawnego

Cena: 247 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Użycie algorytmów – zwiększenie efektywności w pracy i obsłudze Klienta

Efektywność w pracy biurowej i obsłudze klienta. Perełka wśród szkoleń z uwagi na algorytmiczne, kreatywne i nowoczesne  ujęcie tematu. Szkolenie przygotowane przez eksperta w dziedzinie, który w jasny i przystępny sposób tłumaczy na przykładach jak postępować i jak stosować algorytmy w pracy, żeby wywiązać się z wszystkich obowiązków a także jak zwiększać poprzez użycie prostych algorytmów swoją efektowność. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników zajmujących się dokumentacją i obsługą klientów codziennie.

Program szkolenia:

1. Co zrobić żeby nie goniły mnie terminy?

2. W jaki sposób rozplanować pracę?

3. Co to jest pamięć podręczna?

4. Jak znaleźć szybko potrzebny dokument?

5. Psujące się produkty w lodówce? Jak się to ma do pracy w biurze?

6. W jakiej kolejności wykonywać zadania?

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 480 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?

Zasoby własne i komunikacja interpersonalna

Kurs "Zasoby własne i komunikacja interpersonalna" zawiera tematykę gromadzenia zasobów, oraz elementy komunikacji interpersonalnej i społecznej, m.in. wyjaśnia podstawowe rodzaje zachowań, ich przyczyny i skutki, na czym polega negocjacja oraz techniki negocjacyjne.

Program szkolenia:

1. Portfolio czyli gromadzę zasoby

2. Komunikacja interpersonalna i społeczna

-  Kim jest osoba przedsiębiorcza?

- Role organizacyjne.

- Podstawowe RODZAJE ZACHOWAŃ, ich przyczyny i skutki.

- Komunikacja społeczna.

- Podejmowanie decyzji.

-Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjacje.

3. Mowa ciała

4. Role zespołowe

5. Słownik pojęć

6. Test sprawdzający

Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 22 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cena: 306 zł


Zaloguj się by kupić kurs

Nie masz konta?